“Kalp”

“Koca bir kafesin içinde elimden geldiği kadar mutlu ettim seni, sevmeye devam et…”

Kadimce

13 Kasım 2018

Heart

"I made you as happy as I could in a big cage, keep loving you ..."

K.T.

Kendimi Bulabilsem

Kayıp gemi misali,
Şimdi bilinmez sulardayım…
Sisler çökmüş,
Pusulam parçalanmış…

Kadim TATAROĞLU

13 Kasım 2018

If I Can Find Mysel
Like a lost ship,

Now I’m in the waters …
The fog collapsed,

My compass is torn …

Kadimce

Öl/dürme

“Bazı taşlar; alev/ateş ‘ten daha fazla yakar,
Sonunda dayanamaz, çatlar…”

Kadimce

13 Nevember 2018

Be/Kill

“Some stones burn more than flame / fire,

Finally, he won’t, he’il crack … “

🌹

“Sevgini avuçlarıma bırakırmısın, damla damla…”
Kadimce

"Would you leave your love in my hand, drop by ..."

Çağlayana düştüm,

Garip düş gördüm.

Düşte köpürdüm

Köpürdüm de köpürdüm.

Bir taşa düştüm,

Bir ağaç geçtim.

Iki yamaç arasında

Köprüden geçtim

Toz oldum, tuz oldum da

Sonra kavuştum göğüme,

Buhar oldum, bulut oldum

Yine yağmur, yine su oldu

Kadim TATAROĞLU
9 Ağustos 2018

You are mine

I fell into the ranch,

I had a strange dream.

I used to bubble
I was bubbling.

I fell on a stone,

I passed a tree.
Between two slopes

I crossed the bridge
I’m a salt, I’m salt.

Then I get to my chest,

I’m steam, I’m a cloud

Again, rain was still water

“Aşk herkese uğramaz;
“Ya kaldıramazsın!
“Ya da anlayamazsın!

“Diri diri toprağa gömülecek yürek var ise ne âlâ!”
Kadimce

10 Kasım 2018

♡Love♡
“Love does not come to everyone;

“You can’t!

“Or you can’t understand!
“If there is a heart to bury alive, it is very good!”

November

“Aşk için her şeyi söylediler de;
Dudaklarından bırakma demediler!”

Kadimce

Dont leave

"They have said everything for love;
They didn't stop licking! "

Yapraklarım dökülür arada

Ben bende yokumdur o an,

Ne hasret biriktirir, ne gurbetler,

Ne özlemler gelir geçer şu daldan…

Bir bakmıssın kabuklarım bile düşer,

Takmaymış gibi..

Oysa her şey benimdir, ya da emanetim.

Yapraklarım ah!

Kaç toprak gördü bilirmisin

Bedenimden kaç defa süzülerek indi,

Yerlere sürüne sürüne

Damla damla, derler insanoğlu…

Senin de yaprakların döküldü mü,

Kabuklu, kirpiklerin…

Yanaklarından süzüle süzüle, yaprakların.

Ya da senin yaprakların,

Damla damla döküldü mü toprağa…

Sen hiç ağladın mı?

Kadim TATAROĞLU

4 Ağustos 2018

A drop of leaf

My leaves are poured together

I don’t have that moment,

What longing accumulates, what expanses,
What aspirations come from the branch …

Even if I didn’t, my crusts fell,

Not like …

But everything is mine, or my estate.

My leaves, ah!

Do you know how many earths he saw?

How many times did she fall from my body?

Drive around

Drops, they say, man.

Did your leaves fall out,

Shells, eyelashes …

Leaves float through your cheeks.

Or your leaves,

It was drip-drop in the ground …

Did you ever cry?

Kadim TATAROĞLU

4 Nevember 2018

Bir lokma sevgiyi çok gördüklerine bak!
“Yine de seni aç bırakmazlar…” ♡

Heart

Love

Look at how much they see a bite of love!
"But they won't leave you hungry ..." 

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑

WordPress.com' da yeni bir web sitesi oluşturun
Başla